ⓘ Інститут народознавства НАН України

                                     

ⓘ Інститут народознавства НАН України

Інститут народознавства НАН України - науково-дослідний інститут в системі Національної академії наук України.

Інститут створено у лютому 1992 році на базі Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського АН України, що функціонувало впродовж десяти років і було утворено на базі Музею етнографії та художнього промислу АН України, фонди якого нараховують понад 90 тис. експонатів і є загальнонаціональним надбанням.

Очолює Інститут академік НАН України Павлюк Степан Петрович.

До складу Інституту входять такі наукові відділи: історичної етнології, етнології сучасності, соціальної антропології, народного мистецтва, мистецтвознавства, та фольклористики.

Наявність у структурі Інституту Музею етнографії та художнього промислу з давніми науковими традиціями, які сягають початків діяльності Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, визначає специфіку цієї наукової установи. Остання, крім здійснення наукових народознавчих досліджень, забезпечує культурно-просвітницьку роботу, широко пропагуючи культурні та мистецькі надбання українців як в Україні, так і за її межами. Наявність Музею у складі Інституту збільшує питому вагу співробітників, які не займаються безпосередньо дослідженнями, а здійснюють обслуговування Музею. Проте, Музей одночасно слугує своєрідною базою, творчою лабораторією для поглибленого висвітлення культури та побуту народу у наукових розробках. Станом на жовтень 2005 року персонал Інституту народознавства нараховував 180 співробітників, з яких - 61 науковець та 56 осіб персоналу Музею етнографії та художнього промислу.

У складі Інституту народознавства, на правах відокремленного відділення, функціонує Інститут керамології смт. Опішня Полтавської обл.

Інститут - координаційний центр досліджень питань карпатознавчої проблематики в Україні та народознавчих досліджень у Західному регіоні України. Установа видає науковий журнал "Народознавчі зошити", внесений до переліку періодичних видань ВАК-у.

Крім досліджень традиційної культури, професійного і народного мистецтва та фольклору українців, науковці Інституту в останні роки приступили до розробки теоретичної етнології, зокрема, української націології, мовленнєвої ситуації в містах України, урбаністики тощо. Тут готуються фундаментальна праця "Походження та етнічна історія українців Карпат" у 4-х томах, "Сакральне мистецтво українців" та цілий ряд інших. Розроблено програму з українського народознавства для Міністерства освіти і науки України, видано посібник "Українське народознавство" за ред. С. Павлюка, приступили до підготовки підручників для загальноосвітніх навчальних закладів. Сокіл Василь Васильович -завідувач відділом в Інституті народознавства НАН України, доктор філологічних наук, професор.

                                     

1. Джерела та література

  • С. П. Павлюк. Інститут народознавства НАН України // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2005. - Т. 3: Е - Й. - С. 495. - 672 с.: іл. - ISBN 966-00-0610-1.
                                     

2. Посилання

  • ethnology.lviv.ua - офіційний сайт "Інститут народознавства НАН України".
  • Інститут керамології - відділення Інституту народознавства НАН України
  • Сторінка про Інститут народознавства НАН України на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського