ⓘ Історична бібліографія Україніки

                                     

ⓘ Історична бібліографія Україніки

Історична бібліографія Україніки Найдавнішими бібліографічними реєстрами україніки є бібліотечні каталоги Київського, Новоросійського та Харківського університетів, а також Київської духовної академії.

Над репертуаром західноукраїнських видань працювали І.Левицький та Кароль, а згодом - Станіслав Естрайхери.

Наддніпрянські видання свого часу були досить повно представлені в каталогах Київської міської публічної бібліотеки відділ ім. В.Юзефовича, 1899 та бібліотеки Л.Ідзіковського 1902–15; див. також Ідзіковські.

Покажчик літератури, що була видана 1798 - 1897 у Російській імперії українською мовою, вперше склав Д.Дорошенко.

Реєстрація поточної української літератури провадилася в журналах "Киевская старина" та "Записки Наукового товариства імені Шевченка" т. 2–116, 1893 - 1913; у наступних виданнях такого розділу не було.

1896 - 1916 були опубліковані російськомовні біографічні словники: І.Левиц.

Л.Савелов уклав "Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию российского дворянства" ; Г.Милорадович опублікував "Родословную книгу Черниговского дворянства" т. 1–2. СПб., 1901; В.Модзалевський - "Малороссийский родословник" т. 1–4. К., 1908–14; В.Лукомський і В.Модзалевський - "Малороссийский гербовник" СПб., 1914.

Реєстр видань земств уклав В.Каратаєв "Библиографический обзор земской статистической и оценочной литературы со времени учреждения земства, 1864 - 1903 гг." вип. 1–2. СПб., 1906–13. Катериносл. та Полтав. губ. 1893 у С Петербурзі побачив світ "Систематический указатель литературы о евреях на русском языке со времени введения гражданского шрифта 1708 г. по декабрь 1889 г.".

                                     

1. Історія української бібліографії

Першою інституцією з української бібліографії стала створена 1909 Науковим товариством імені Шевченка у Львові Бібліографічна комісія, вона видавала "Матеріяли до української бібліографії".

У часи Державності 1917–21 та "Розстріляного відродження" центрами І.б.у. були: Всенародна бібліотека України нині Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Історична секція УАН, де в журналі "Україна" під керівництвом М.Грушевського друкувалися щорічні огляди українознавчої літератури дані за 1926–30, Науково-дослідна кафедра історії української культури ім. Д.Багалія, до певної міри, Істпарт. Роботи з І.б.у. проводилися також у Львові та Празі.

Державна бібліографія була представлена виданнями: "Літопис українського друку" 1924–30; "Літопис друку УСРР" 1935; "Літопис друку. Книги 1936–41; 1946–53" ; "Літопис книг" Х.–К., 1954; "Літопис періодичних видань" Х.–К., 1935, 1973–97, "Літопис друку: Журнальні статті" Х., 1936–41; "Літопис друку УРСР: Журнальні статті" Х., 1942–45 довідник" К., 1998; С.Волков "Белое движение в России: организационная структура" М., 2000.

Бібліографія еміграційних видань описана в кн.: І.Качаки "Библиография русских беженцев в королевстве С. Х.С. Югославии. 1920 - 1945 гг." Арнхем, 1991; "Труды русской, украинской и белорусской эмиграции, изданные в Чехословакии, 1918 - 1945 гг.", т. 1. Praha, 1996; "Российское зарубежье: Некрологи 1917 - 1997: В 6 т." ; "Українська освіта й українознавчі студії за кордоном: Довідник" К., 2001.

Реєстр видань історії УРСР містять кн.: "Політика коренізації в радянській Україні 1920–1930-ті рр.: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик" ; "Репресії 20–30–40-х і початку 50-х років на Україні" К., 1992; "Книги памяти жертв политических репрессий в СССР: Аннотированный указатель" СПб., 2004; "Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923 - 1960: Справочник" М., 1998; Г.Ковальчук "Співробітники УНІК - жертви політичних репресій" "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського", вип. 2. 1999; Н.Петров, К.Скоркин "Кто руководил НКВД, 1934 - 1941: Справочник" М., 1999; "Голодомор в Україні 1932 - 1933 рр." ; Karel C.Berkhoff "Ukraine under Nazi Rule, 1941 - 1944: Sources and Finding Aids. Part II. Published Materials" "Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas", 1997, т. 45. N 2.

Бібліографія видань, присвячених Українській повстанській армії, наведена в кн.: С.Здіорук та ін. "Покажчик публікацій про діяльність ОУН та УПА, 1945 - 1998 рр." К., 1999; С.Кокін "Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах Державного архіву СБУ. Вип. 1. Анотований покажчик документів з фонду друкованих видань, 1944 - 1953" К., 2000; П.Содоль "Українська Повстанча Армія, 1943 - 1949: Довідник" т. 1–2. Нью-Йорк, 1994–95. Історія опору висвітлена в кн.: "Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод, т. 1: Особистості" Х., 2001.

Бібліографічні огляди преси наведені в кн.: М.Романюк, М. Галушко "Українські часописи Львова, 1848 - 1939 рр.: Історико-бібліографічне дослідження: У 3-х т. Том 1: 1848 - 1900" Львів, 2001; "Несоветские газеты. 1918 - 1922 гг.: Каталог собрания Российской национальной библиотеки" упорядники Т.Акопян та ін. СПб., 2003.

                                     

2. Покажчики періодики

Покажчики періодики містяться у виданнях: Р.Майборода, В.Шандра "Покажчики змісту архівознавчих та археографічних видань" "Український археографічний щорічник. Нова серія", вип. 1. 1992. С. 418 - 436; І.Матяш "Українська архівна періодика). Діють регіональні видавничі центри, що спеціалізуються на підготовці бібліографічної продукції.

                                     

3. Джерела та література

  • Білокінь С. І. Історична бібліографія Україніки // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2005. - Т. 3: Е - Й. - 672 с.: іл. - ISBN 966-00-0610-1.