ⓘ Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика

                                     

ⓘ Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика

Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика - науково-дослідна інституція при Канадському інституті українських студій Університету Альберти в м. Едмонтон.

Створена 11 серпня 1989 на пожертву Петра Яцика 1 млн канадських доларів та кошти уряду провінції Альберта 2 млн канадських доларів.

Центр має довідкову бібліотеку та два бюро - в Едмонтоні й Торонто пров. Онтаріо, Канада. Спеціалізується на вивченні середньовічної, ранньомодерної та модерної історії України, зокрема на виданні українських перекладів праць західних авторів і англомовних перекладів студій з історії України. Директор центру - Франк Сисин. Найбільший проект центру - англомовне академічне видання "Історії України-Руси" М.Грушевського з науковими вступами та новітньою бібліографією. Зокрема, видано:

  • 1-ша кн. - "The Cossack Age, 1650 - 1653" "Козацька доба, 1650 - 1653 рр." ; 2002" та
  • 1-й т. - "From Prehistory to the Eleventh Century" "Від передісторії до одинадцятого століття" ; Едмонтон - Торонто, 1997;
  • 7-й т. - "The Cossack Age to 1625" "Козацька доба до 1625 р." ; 1999,
  • 8-й т. - "The Cossack Age, 1625 - 1650" "Козацька доба, 1625 - 1650 рр." ; 2002, а також
  • 1-ша і 2-га частини 2-ї книги - "The Cossack Age, 1654 - 1657" 9-го тому.

Під маркою центру опубліковано низку відомих праць, зокрема Івана Лисяка-Рудницького "Історичні есе" Київ, 1994, Ігора Шевченка "Україна між Сходом і Заходом: Нариси з історії культури до початку XVIII століття" Львів, 2001 та ін. Центр присуджує стипендії та дослідницькі дотації для студій окремих учених, організовує наукові форуми, а також тісно співпрацює з Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України, Інститутом історичних досліджень Львівського національного університету та іншими українськими науковими інституціями.

                                     

1. Джерела та література

  • Ясь О. В. Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2013. - Т. 10: Т - Я. - С. 456. - 784 с.: іл. - ISBN 978-966-00-1359-9.