ⓘ Братчина

                                     

ⓘ Братчина

Братчина - вид бенкетування, що здійснюється в складчину у певний час і на якому можуть вирішуватися внутрішні питання спільноти. Словом братчина називалися також сільська, громадська, релігійно-громадська або міська реміснича спільнота. Братчина може влаштовуватись з приводів будь-яких свят або роковин. Традиція здійснення братчини відома з часів Київської Русі і має давньословянське коріння. Братчина є народним звичаєм українців і деяких інших словянських народів.

Братчини бувають таких видів: 1) календарні сезонні, повязані з циклічністю природного середовища і відповідно господарських занять; 2) життєвого циклу, повязані з розвитком людини від народження і до смерті; 3) нерегулярні, що здійснюються нерегулярно і тільки в міру виникнення надзвичайних обставин ; 4) професійні - обряди ковалів, художників, поетів, бджолярів, пастухів.

Вклад учасників братчини може бути добровільним або фіксованим. Але в переважній кількості випадків є добровільним. У часи Київської Русі братчина мала певні адміністративно-судові права щодо своїх членів.

                                     

1. Література

  • Лущай Ю. В. Братчина на Русі за даними Марка Поло. // Збірник наукових праць. Серія "Історія та географія". – Харків: Колегіум, 2013. - Вип. 49. укр.
  • Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусскаго народа в XVI и XVII столетиях. - СПб.: Тип. К. Вульфа, 1860. - 216 с.