ⓘ Український науковий інститут у Берліні

                                     

ⓘ Український науковий інститут у Берліні

Украинський науковий інститут у Берліні - наукова установа, заснована 1926 з ініціативи гетьмана Павла Скоропадського, яку підтримав генерал В. Ґренер. Завданням інституту було ширення серед німців світу відомостей про Україну й український народ, дослідження взаємин України з західними країнами, зокрема Німеччиною, в минулому і сучасному і допомога українським студентам і науковцям у студіях і дослідах.

За першого періоду своєї діяльності до 1931 директор Інституту був Дмитро Дорошенко, куратором генерал В. Ґренер його заступником - О. Скоропис-Йолтуховський. Інститут був субсидійований товариством Verein zur Forderung der ukrainischen Kultur und Wissenschaft. Його діяльність майже занепала 1930 через економічну кризу.

За другого періоду Інститут перейшов на бюджет Міністерства Освіти і став німецькою державною установою, - але це не змінило його українського характеру. Директором інституту став Іван Мірчук, кураторами були: до 1934 - Ґренер, з 1934 - А. Пальме, з 1944 - Ґерулліс; членами і постійними науковими працівниками інституту були: Георг Шрайбер, З. Кузеля, етнографія і краєзнавство, Б. Крупницький історія, Р. Димінський економіка, деякий час історик М. Антонович. З 1930-их років інститут поставив собі за головне завдання інформувати про Україну й активізувати українське питання на території Середньої і Західної Європи. З цією метою інститут влаштував головно в Берлінському Університеті виклади німецьких і українських учених; члени інституту читали систематичні курси з різних ділянок українознавства, влаштовували виставки для широкої публіки: "україніки" в німецькій пресі, української графіки організовану Д. Антоновичем, географічних карт України під керівництвом В. Кубійовича та ін.; інформували про українські проблеми зацікавлені установи, зокрема готували українські матеріали до німецьких енциклопедій. Бібліотека Інституту нараховувала бл. 35 000 томів.

До 1931 інститут видав три томи наукових праць "Abhandlungen" і два томи інформативних матеріалів "Mitteilungen". З 1932 видання інституту мали переважно інформативно-науковий характер: "Beitrage zur Ukraine-Kunde" ; місячник звідомлення "Kulturberichte" для інформації чужинців про культурне життя в Україні у 1938 - 1940 роках і українське видання "Вісті Українського Наукового Інституту у Берліні", ред. З. Кузеля. У 1941 появився підручник українознавства німецькою мовою "Handbuch der Ukraine" ред. І. Мірчук; вийшли також посібники з історії України Б. Крупницького "Geschichte der Ukraine" 1939 і 1943 й української мови Я. Рудницького. Словниковий відділ опрацював низку словників, з яких найважливішим е великий "Німецько-український словник" Кузелі-Рудницького.

Інститут давав стипендії молодшим українським науковцям і студентам, які навчалися у високих школах у Німеччині й утримував студентський дім у Берліні.

Після окупації Берліна більшовиками 1945 інститут перестав існувати, а його бібліотека загинула.

                                     

1. Література

  • Енциклопедія українознавства: Словникова частина: / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. - Париж - Нью-Йорк: Молоде життя, 1955 - 1955.
                                     

2. Посилання

  • Д. В. Бурім. "ВІСТІ З УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ В БЕРЛІНІ" // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2003. - Т. 1: А - В. - С. 577. - 688 с.: іл. - ISBN 966-00-0734-5.
  • Український науковий інститут у Берліні // Українська мала енциклопедія: 16 кн.: у 8 т. / проф. Є. Онацький. - Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. - Буенос-Айрес, 1966. - Т. 8, кн. XV: Літери Ст - Уц. - С. 1957. - 1000 екз.
  • Український науковий інститут // Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт уклад. Ю. І. Ковалів. - Київ: ВЦ "Академія", 2007. - Т. 2: М - Я. - С. 512.