ⓘ Товариство дослідників української історії, писемності та мови в Ленінграді

                                     

ⓘ Товариство дослідників української історії, писемності та мови в Ленінграді

Товариство дослідників української історії, писемності та мови в Ленінграді - історично-наукове товариство, культурно-просвітницька та громадська установа, що обєднувала літературознавців, фольклористів, етнографів, мовознавців, істориків, археологів, мистецтвознавців для дослідження української історії, мови та літератури й поширення україніки в Росії.

Засноване за ініціативою акад. В. М. Перетця та А. Й. Лященка 25 грудня 1921 року як "Товариство прихильників української історії, писемності, писемності та мови в Петрограді", в 1933 року перейменоване на "Українське наукове товариство" рос. Украинское научное общество, яке того ж року було оголошене "контрреволюційною організацією", багато його членів були репресовані за так званою "Справою славістів".

Діяло, як комісія, а з 1928 року - як філія ВУАН.

Очолював товариство В. Перетц, а потім Б. Крижанівський та В. Корабльов. Секретарями працювали І. Фетисов, К. Копержинський, К. Черняк.

Були надруковані "Звідомлення" за 1922 - 1926, випуски "Наукового збірника" та окремі праці членів товариства.

Вилучено зі складу ВУАН за рішенням листопадової сесії Ради ВУАН.

Товариство припинило існування в 1933 році. Архів товариства зберігається в Петербурзі і філії Архіву РАН. Фонд малоінформативний, містить 6 справ: в основному уставні документи та декілька анкет членів Президіуму Товариства.

Про діяльність Товариства зокрема інформували видання "Записки Історично-Філологічного Відділу", Київ та "Червоний шлях", Харків.

1. Звідомлення Товариства дослідників української історії, письменства та мови у Ленінграді. За перше пятиріччя 1922 - 1926. К. 1927. 22х15. 22 с. 500 пр.

2. Науковий Збірник Ленінградського Товариства дослідників української історії, письменства та мови. За редагуванням В. Перетца, К. 1928. Збірник Історично-Філологічного Відділу № 74

Зміст: 1. Президія Товариства. Переднє слово. 2. І. Франко. Студії над українськими історичними народніми піснями XV ст., 3. І. Рибаков. Совісний суд на Україні, 4. І. Фетісов. Петро Скарга та Тарас Земка, 5. І. С. Абрамов. "Зелений Шум" М. О. Максимовича та II. А. Некрасова, 6. О. Баранніков. Про Діялект циган Артемівської Округи, 7. В. Боцяновський. До історії українського театру в Петербурзі за 90-х років XIX ст., 8. В. Данилів. Українська переробка М. К. Садовського драми А, Ф. Пісемського "Горькая Судьбинка" та її цензурні наслідки, 9. М. Фріде. Форма й орнамент посуду з Поділля. 10. О. Бежкович. Еволюція рільничого начиння на Кубані. 11. Коротке звідомлення Товариства дослідників української історії, письменства та мови у Ленінграді за 1927 р.

3. Науковий Збірник Ленінградського Товариства дослідників української історії, письменства та мови. 3а редагуванням В. Перетца, К. 1928. Збірник Історично-Філологічного Відділу № 74-б

Зміст: 1. А. Лященко. Т. Г. Шевченка і В. М. Забіла, 2. В. Боцяновський Й. До арешту Т. Г. Шевченка 1859 р., 3. С. Т. Шкроб. Польське слово над труною Т. Г. Шевченка, 4. П, С. Косюра. Про медалі запорозцям, 5. І. Ф. Рибаков. До характеристики доби кризи "anscienne regime" на Україні, 6. Д. І. Абрамович. До питання про джерела Ізборника Святослава 1076 р., 7. С. О. Щоглова Давні українські вірші про пияцтво, 8. В. Дроздовський. Кубань та кубанці в українській драмі, 9. В. Перетц. З минулого Міністр-захисник української мови, 10. І. С. Абрамов. Про джерела етнографічного матеріялу в книзі І. Г. Кулжинського "Малороссійская деревня", 1827 р., 11. К. Пушкаревич. Королеводвірський рукопис в українських перекладах, 12. Звідомлення Товариства дослідників української історії, письменства та мови у Ленінграді за 1928 р.

4. Науковий збірник ленінградського товариства дослідників української історії, письменства та мови. К., 1931

5. Науковий збірник Товариства дослідників української історії, письменства та мови у Ленінграді 1933 - не виданий.

                                     

1. Посилання

  • Оксана Юркова. Товариство дослідників української історії, писемності та мови в Ленінграді. // Енциклопедія історії України. К.: Наукова думка, 2013. Т. 10, С.107