ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 276

Глосатор

Глосатори - юристи, які займалися римським правом в середньовічній Європі в рамках традиції, розвиненій в Болонському університеті. Школа права глосаторів була поширена в Італії, Франції та Німеччини в XI - XIII століттях. Основна увага приділяла ...

Головщина

Головщина - в руському праві убивство людини або штраф за "голову убитого", який сплачувався сімї або родичам убитого. Розмір головщини залежав від стану убитого.

Ґлейт

Ґлейт - охоронна грамота або лист в Королівстві Польському, Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій, що видавався королем або великим князем особам, які не мали громадянських прав або не були підданими цих монархів. Ґлейт видавався три ...

Да Мін люй

Да Мін люй - основний збірник законів, який діяв в Китаї в період правління династії Мін, важливий етап у розвитку середньовічного китайського законодавства, включав в основному норми кримінального права. Традиційна правова норма базувалась на чо ...

Давньогрецьке право

Давньогрецьке право за своїм впливом на подальший розвиток юриспруденції Європи не може йти у порівняння із правом Стародавнього Риму. Не розроблене теоретично грецькими юристами внаслідок роздробленості Греції, воно не набуло значення єдиного гр ...

Данелаг

Данелаг - територія у північно-східній частині Англії, що відзначається особливими правовою та соціальною системами, успадкованими від данських вікінгів, які завоювали ці землі в IX столітті. Після відновлення влади англосаксонських королів над Д ...

Декрети про суд

Декрети про суд - нормативні акти органів радянської влади, які були прийняті в 1917 - 1918 рр. і регламентували діяльність судових органів у перші роки після Жовтневого перевороту. Наркомат юстиції, очолюваний Стучкою, скасував суди, інститут су ...

Доктрина Драго

Доктрина Драго - доктрина незастосування державами сили для одержання боргів, які завинили їм інші країни. Сформульована міністром закордонних справ Аргентини Л. М. Драго у ноті, адресованій урядові США 29 грудня 1902. Доктрина дістала розвиток і ...

Експектатива

Експектатива - у статутах Великого князівства Литовського, королівський і великокняжий привілей або лист, виданий монаршою канцелярією отримувачу на підтвердження його прав щодо маєтку, населення і земель.

Жереб

Українське жереб походить від прасл. *zerbъ, *zerbьjь, яке вважають похідним від пра-і.є. *gerbʰ- "дряпати", "різати". Первісним значенням слова *zerbъ було "відрізок", "частка" аналогічно тому слово "доля" може означати й "жереб", "талан" і "час ...

Жеті жарги

Жеті жарги - звід законів звичаєвого права казахів, укладений в XVII ст. в часи правління хана Тауке. Закони Тауке дійшли до нашого часу в перекладах і уривчастих записах, зроблених у ХІХ ст. зі слів казахських біїв. 11 фрагментів Уложення опублі ...

Загальне право

Загальне право - термін, що позначає: тип права, в розвитку якого основна роль належить судовій практиці з вирішення кримінальних і цивільних справ. В цьому аспекті загальне право протиставляється англійському статутному праву. Вживання терміну " ...

Закон про "корабельні гроші"

Закон про "корабельні гроші" - введений в Англії у 1634 році Карлом I закон, своєю дією спрямований на розвиток будівництва флоту. За цим законом прибережні міста, що постачали раніше судна для королівського флоту, зобовязувались вносити замість ...

Закон судний людєм

"Закон судний людєм", "Законъ соудный людємъ" - найдавніший звід словянського права. Складений у 8 – на початку 10 ст., упорядкований, можливо, болгарським царем Симеоном. Збережений в руських списках у короткій та поширеній редакціях. На сьогодн ...

Закон Фатіха

Закон Фатіха - османський закон про престолонаслідування, що зявився завдяки одному з найвідоміших і успішніших султанів Османської імперії, Мехмеду II. Відповідно до цього закону султан після сходження на престол мав право страчувати своїх братів.

Заповідні літа

Заповидні лита - роки, протягом яких в деяких районах Російської держави заборонявся селянський вихід в осінній Юріїв день. Обмеження стали зявлятися з 1581 року, коли уряд Івана Грозного зайнявся загальним переписом земель з метою визначення мас ...

Інфамія

Інфамія - позбавлення шляхетської честі, яким супроводжувався вирок про баніцію - позбавлення громадянських прав і державного захисту за скоєння особливо тяжких злочинів.

Історія держави і права України

Історія держави і права України як наукова дисципліна - складова частина загальної теорії історії держави і права, яка відбиває національні та регіональні особливості України. Тривалий час І.д. і п.У. розглядалася лише в межах історії держави і п ...

Історія кримінального слідства

У римському праві судове провадження мало два відділи: попереднє провадження лат. in iure, яке було аналогом сучасного попереднього слідства і віддання під суд, та остаточне лат. in iudicio. Попередній розгляд в кінці республіканського періоду по ...

Історія міжнародного публічного права

Міжнародне публічне право представляє собою правову систему договірних і звичаєвих юридичних норм, що регулюють правовідносини держав та інших субєктів міжнародного права метою яких забезпечення миру і співробітництва. Міжнародне право - це велик ...

Італійське право

Італійське право - права, які як виняток надавались у Римській імперії деяким провінційним містам на рівні із правами італійських міст, а саме: libertas - тобто право вільного ладу та самоврядування; immunitas - звільнення від подушної і поземель ...

Каїр 52

Каїр 52 - термін, під яким розуміють 52 чоловіків, заарештованих 11 травня 2001 року на борту плавучого гей-бару під назвою Queen Boat, що стояв на якорі на річці Ніл, в Каїрі.

Кат

Перші згадки посади ката зустрічаються в документах 13 століття. Проте монополія на виконання вироків катом встановилася тільки з 16 століття: до цього вирок могли виконувати будь-які інші люди. У ранньому середньовіччі суд вершив феодал або його ...

Класична школа кримінального права

Класична школа в кримінальному праві - напрямок в кримінально-правовій науці, що зявився в XVIII столітті. Серед основних положень, висунутих прихильниками даної школи, можна назвати визнання кримінального закону єдиним актом, який може встановлю ...

Кликун

Кликун - 1) вежова варта, нічна варта на вежі, старостинський або замковий службовець, який у разі наступу ворога чи пожежі мав бити на сполох; чергував на замковій або церковній вежі; 2) оповисник, покликач, окличник, глашатай, вістовець, бохтар ...

Клятва

Клятва - урочиста або особиста констатація факту чи обіцянка, що підкріплюється закликом до когось або чогось, має ритуальний чи релігійний характер. Клятьба підтверджується тим, що виконавець клятви вважає священним, як правило, Бог, як свідченн ...

Кодекс Іпсіланті

Кодекс Іпсіланті - кодифікована збірка норм матеріального, процесуального і судового права Валахії, укладена 1775 за часів господаря Олександра Іоанна Іпсіланті.

Комісар

Комісар - посадова особа, наділена урядом особливими повноваженнями. В різні часи і в різних країнах мала або має наступне значення:

Конституанта

Конституанта - орган установчої влади; всенародний вищий колегіальний тимчасовий представницький орган, спеціально утворений для розробки й ухвалення конституції держави. У різних країнах конституанта має різні назви: установчі збори, національні ...

Конюший великий коронний

Конюший великий коронний - придворна посада у Речі Посполитій. Існувала уже за часів Казимира ІІІ Великого у XIV столітті. До компетенції великого конюшого входило слідкувати за усіма стайнями і розпоряджатися їх бюджетом. Властиві функції цього ...

Королівські ліси

Королівські ліси - лісові масиви у середньовічній Європі, що перебували у власності королів й були об’єктом особливого феодального лісового права, яке характеризувалось вкрай суворими санкціями за утискання прав монарха на полювання та розпорядже ...

Кримінальний кодекс Української СРР 1927

Кримінальний кодекс Української СРР 1927 року - кодифікований нормативний акт, у якому були використані частково Кримінальний кодекс УСРР 1922 та Кримінальний кодекс РСФРР 1926. Затверджений ВУЦВК 8 червня 1927 і введений в дію з 1 липня 1927. Зм ...

Кустос (політика)

Кустос, лат. custodis) - у Стародавньому Римі збирач голосів і наглядач за виборчими урнами під час голосування вільних громадян на народних зборах – коміціях.

Кутюми

Найбільшого поширення кутюми набули у Північній Франції, де вони існували спочатку в усній формі. Строкатість кутюмів була зумовлена феодальною роздробленістю країни. Як джерела права кутюми визначали васальні звязки і взаємовідносини феодалів, п ...

Летр-де-каше

Летр-де-каше - запечатані листи, підписані французьким королем. Такий лист був королівським наказом або волевиявленням. Найчастіше такі листи використовували для увязнення без суду, заслання чи інтернування небажаних людей. Хоча летр-де-каше могл ...

Лісова Хартія

Лісова хартія - статут, запроваджений англійським королем Генріхом III. Проте, вперше хартію було опубліковано 1217 року як доповнення до Великої хартії вольностей. Потім Лісову хартію було перевидано 1225 року із незначними змінами, а згодом - о ...

Локрійський акт

Локрійський акт - вважається найдавнішим кодексом грецького законодавства, який відомий своєю крайнью суворістю. Прийнятий мешканцями міста Локрі, у південній Італії, що було засноване греками у VII ст. до н.е.

Маянське право

Маянське право - система правових відносин в державах цивілізації мая. Найбільше відомо про право післякласичного періоду. Певний вплив на його розвиток мали тольтеки і Теотіуакан.

Мірило Праведне

Мірило Праведне - збірник морально-повчальних та юридичних памяток. Мірило Праведне складається із 2-х частин, перша з яких містить підбірку виписок із Біблії, "Повісті временних літ", Ізборника 1073, Хроніки Георгія Амартола, Пчели, Шестоднева, ...

Мірник

Мірник, комірник - у Короні Польській, Великому князівстві Литовському і в Речі Посполитій - асистент підкоморія при здійсненні межового судочинства, в проведенні межової процедури: обмірюванні ґрунтів, встановленні меж маєтків тощо. Призначався ...

Нижня розправа 1782-1796

Нижня розправа 1782 - 1796 - судова установа в повітових містах, створена після адміністративно-теріторіального поділу України, що опинилася в складі Російської імперії. У Н.р. розглядалися цивільні й кримінальні судові справи т. зв. однодвірців ...

Петиція про право

Петиція про право - законодавчий акт, поданий королю Карлу I від імені обох палат англійського парламенту 28 травня 1628 року. Його також називають "Другою великою хартією".

Поліцейський нагляд

Поліцейський нагляд у Російській імперії - один із засобів адміністративного примусу, а також додатковий вид покарання, який застосовувався органами поліції до визначеного кола осіб із метою "запобігання злочинам проти існуючого державного порядк ...

Польська правда

"Польська правда" - найдавніший збірник польського звичаєвого права, який ще називають польським правом. В історичній літературі документ отримав назву "Польська правда". Рукопис знайдено 1868 р. в м. Ельблонг звідси ще одна назва памятки, де він ...

Права людини у Радянському Союзі

Радянський Союз був тоталітарною державою, де члени Комуністичної партії займали всі ключові позиції в інститутах держави та інших організаціях. Громадянські і політичні права були суттєво обмежені, а все населення було мобілізовано на підтримку ...

Право ацтеків

Право ацтеків - система правових відносин в ацтекській державі Потрійний союз. Її становлення відбувалося під впливом культур тольтеків та Теотіуакана. Основними законодавцями були володарі Уіціліуітль, Монтесума I, Монтесума II.

Право мертвої руки

Право мертвої руки - одна з норм феодального права в країнах Західної та Центральної Європи. Право, згідно з яким феодал мав право вилучити після смерті селянина частину його майна зазвичай - найкращу голову худоби, найкращий одяг або його вартіс ...

Право муїсків

Право муїсків - сукупність дозволів та заборон народу чибча-муїска, що поєднували в собі норми цивільного та карного права. Першу значну спробу її систематизації зробив сіпа Немекене, володар держави Бакати.

Про дух законів

"Про дух законів" - політико-правовий трактат французького філософа-просвітителя Шарля Луї де Монтескє, виданий анонімно 1748 року. Його загальновизнаний магнум опус. З 1751 року включений до Переліку заборонених книг Римо-католицької церкви.

Прокуратор (юрист)

Прокуратор - повірений у судах українських земель 16 - 18 ст., адвокат. Обовязки прокуратора міг виконувати тільки шляхтич, обізнаний із місцевим правом і допущений судом до адвокатської діяльності. Прокураторами не могли бути урядники земського ...