ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 256

Особливості радянських історичних джерел

Особливості радянських історичних джерел - це особливості радянських державних історичних джерел, які їх відрізняють від історичних джерел інших історичних епох. Не відповідає істині та взагалі немає сенсу твердження, наче особлива природа істори ...

Помяники

Помяники - рукописні книги, до яких записували імена померлих для поминання в церквах. П. були родинні, монастирські, цехові та П. братств. У деяких П. є відомості про політичних і культурних діячів, згадки про історичні події. Інколи мали форму ...

Салютація

Салютація - це вітальна частина в початковому протоколі умовного формуляру середньовічного та ранньомодерного документу. Зазвичай це вітання, яке звернене до адресата. Цю частину формуляру документу знаходимо в двох універсалах гетьмана Богдана Х ...

Синайський псалтир

Синайський псалтир - найдавніший псалтир старословянською мовою. Написаний глаголицею в Македонії. Датується XI століттям. На підставі змісту та особливостей мови вважають повязаним з Кирило-Мефодіївською епохою. Містить 209 листів пергаменту: 17 ...

Старословянські писемні памятки

За змістом памятки поділяються на євангелія, псалтирі, требники, поучення, житія, проповіді та ін.; за азбукою – на кириличні та глаголичні. Переписування памяток у кожній із словянських областей під впливом живої народної мови надавало їм певних ...

Третинне джерело інформації

Третинне джерело інформації - назва класифікації джерела інформаційного матеріалу за послідовністю; являє собою огляд відомої інформації з певної проблеми, що відображає особисту думку автора, основану на проведеному аналізі численних джерел літе ...

Формуляр документа

Формуляр документа - внутрішня структура, зміст і стилістичні особливості тексту документа, які вперше сформував французький ерудит - Жан Мабільон. Характерною рисою формуляра є сталість побудови. Розрізняють умовний, абстрактний, конкретний та і ...

Фрейзінгенські уривки

Фрейзінгські уривки - перший відомий словянський текст, написаний латинкою. Разом із "Київськими листками" є одними з найдавніших текстів старословянської писемності. Фрейзінзькі уривки написано давньо-словенською мовою. Памятки, що складаються з ...

Akta grodzkie i ziemskie

Akta grodzkie i ziemskie z czasow Rzeczypospolitej polskiej z Archiwum tak zwanego bernardynskiego we Lwowie - видані у 25-ти томах у 1868 - 1935 роках у Львові опрацьовані актові записи з часів Королівства Польського, Республіки Обох Націй. Кошт ...

Portugaliæ Monumenta Historica

"Portugaliae Monumenta Historica", або PMH - збірник джерел з історії Португалії. Створений на зразок німецького збірника "Monumenta Germaniae Historica". Виданий у 1856 - 1917 роках, в Лісабоні, Лісабонською академією наук. Розділений на чотири ...

Архонтологія

Архонтологія - наукова дисципліна, що займається вивченням історії посад в державних, міжнародних, релігійних, політичних та інших громадських структурах. Обєктами виступають хронології послідовності зміни осіб на посадах, а також їхні біографії ...

Геортологія

Геортологія вивчає види свят як складову частину світової загальнокультурної спадщини. Від сивої давнини і аж до сьогодення у всіх без винятку народів існують різноманітні свята - особливий соціокультурний феномен і одна з основних форм первинної ...

Демографічна історія

Демографічна історія, Історія демографічних реальностей - новий і поки що неусталений напрям досліджень демографічної реальності, суть якого полягає у творенні гіпотез про механізми розвитку цієї реальності, а також у розробці принципів, що дають ...

Жіноча історія

Жіноча історія, історія жінок, історична фемінологія - це галузь історії, що досліджує роль жінок в історії та виробляє інструменти для такого дослідження. Історія жінок вивчає, зокрема, зростання жіночих прав протягом відомої історії, особисті ж ...

Історична демографія

Історична демографія - це спеціальна історична дисципліна, що вивчає закономірності й характер складу та розвитку народонаселення на різних етапах існування людського суспільства.

Історична картографія

Історична картографія - спеціальна історична та географічна дисципліна, яка займається вивченням, створенням і використанням історичних карт та атласів, а також дослідженням стародавніх картографічних зображень. Головне завдання історичної картог ...

Метрологія історична

Метрологія історична - це спеціальні історичні дисипліни, головним завданням якої є вивчення виникнення одиниць вимірювання, їх формування у процесі історичного розвитку, функціонування системи мір та засобів вимірювань у різні історичні періоди, ...

Бегістунський напис

Бегістунський напис - клинописний текст на 400 рядків, вирізьблений на скелі Бегістун поблизу міста Керманшах у Західному Ірані за наказом перського царя Дарія І давньоперською, вавилонською і еламською мовами. В Бегістунському написі перелічують ...

Глиняні таблички

Зазвичай, коли говорять про глиняні таблички, мають на увазі документи з раоповогкоакгш . Насправді вони поширені значно ширше. Крім Близького Сходу, глиняні таблички використовувалися разом із клинописом у дипломатичному листуванні з країнами ін ...

Дохристиянська писемність словян

Дохристиянська писемність словян - гіпотетична докирилична писемність словян. Словянськими рунами вчені серйозно займалися у XIX - XX ст., а в останні роки дана проблема набула популярності серед різних істориків-аматорів та псевдоісториків. Росі ...

Епітафія

Епітафія - короткий текст на честь померлого, що написаний на надгробній плиті, а також слово використовується в переносному сенсі.

Епос про Гільгамеша

"Епос про Гільгамеша", або поема "Про того, хто бачив усе" - один із найдавніших літературних творів людства, найбільший твір, написаний клинописом, один із найкращих творів літератури Стародавнього Сходу. "Епос" створювався аккадською мовою на о ...

Закони Хаммурапі

Зведення законів Хаммурапі або Кодекс Хаммурапі - один з найдавніших і найкраще збережених законодавчих кодексів стародавнього Вавилону, створений близько 1780 року до н. е. за наказом вавилонського царя Хаммурапі.

Картинні камені

Картинні камені - валуни з нанесеним на них орнаментом, що належать до періоду вікінгів. Картинні камені відрізнялися від рунічних тим, що на них наносилися не руни, а зображення на кшталт піктограм. Переважна більшість таких каменів знаходиться ...

Клинопис

Система клинопису була у використанні понад 35 століть, пройшла через кілька стадій еволюції, від 34-го століття до н. е. до 1-го століття нашої ери. Він був повністю замінений алфавітним письмом під час римської епохи і з початку 1-го ст. н. е. ...

Лапідарій

Лапідарій - виставка зразків стародавньої писемності, виконаної на камяних плитах. Під дане поняття також підпадають залишки скульптур і будівель, тобто частини колись єдиного цілого, найчастіше виставлені в місцях археологічних розкопок. Лапідар ...

Латинська епіграфіка

Латинська епіграфіка - допоміжна історична та археологічна дисципліна, що займається вивченням, каталогізацією та перекладом античних латинських вирізьблених написів.

Лемноська стела

Лемноська стела - намогильна стела з написом мовою, близькою до етруської, вона включається в гіпотетичну тирренську родину мов. Стела знайдена 1885 року на грецькому острові Лемнос, вмурованою в стіну церкви в муніципалітеті Камінія на південном ...

Мілларіум

Мілларіум - назва камяних колон що встановлювались вздовж доріг Римської імперії починаючи з 3 століття до н. е. Позначали відстань між населеними пунктами, встановлювалися на відстані 1 Римської милі один від одного Наразі відомо про 7-8 тисяч м ...

Напис любимця

Напис любимця - форма епіграфіки, поширена у вазопису давньогрецької кераміки в період між 550 і 450 роками до н. е. Здебільшого зустрічається на сімпосійних вазах. Напис мав вигляд: "Καλός ХХ", що перекладається як "Прекрасний ХХ". Згадувані іме ...

Огам

Огамична писемність, огам) - алфавітна писемність давніх кельтів, головним чином ірландців. Давньоірландські джерела надають огаму легендарного походження та сакрального значення, але насправді памятки огамічної писемності, що збереглися, являють ...

Палермський камінь

Палермський камінь - плита з чорного базальту, що містить запис про період історії Стародавнього Єгипту в кілька століть, починаючи з додинастичного періоду. З 1877 знаходиться в музеї міста Палермо, звідси назва Палермський камінь. Уся плита бул ...

Розетський камінь

Розетський камінь - гранодіоритова стела, знайдена французькою армією Наполеона 1799 року. На ній висічено три версії указу мемфіських жерців, виданого в Мемфісі 196 року до н. е., за часів правління династії Птолемеїв від імені царя Птолемея V. ...

Руни

Руни - давня германська і нордична абетка. Рунічне письмо частково демонструє вплив латинської абетки, але воно має теж і багато відмінностей. Найстарші відомі руни були викарбувані в Данії і походять з бл. 200 р. Рунічні написи були теж віднайде ...

Рунічні написи в Софійському соборі в Константинополі

Рунічні написи в Софійському соборі - написи скандинавськими рунами на мармурових парапетах Софійського собору в Константинополі. Ймовірно, вони надряпані воїнами з варязької гвардії імператора Візантії в добу Середньовіччя. Перший з рунічних нап ...

Стела

Стела - камяна, мармурова, гранітна або деревяна плита з висіченими на ній текстами або зображеннями. Встановлюється як поховальний або памятний знак. Не варто плутати з обеліском - найчастіше стовпом або конусоподібною колоною.

Стела Голоду

"Стела Голоду" - написана ієрогліфами стела, що розташована на острові Сіхіл на річці Ніл в районі Асуана в Єгипті, в якій йдеться про семирічний період посухи і голоду під час правління 3-ї династії царя Джосера. Вважається, що стела була написа ...

Стела Квангетхо

Стела Квангетхо або стела Хаотай-вана - 6-метрова гранітна стела з ієрогліфічним текстом, зведена у 414 році в колишній столиці держави Когурьо ваном Янсу на память про життя і діяння його батька Квангетхо, 19-го вана Когурьо. Знаходиться на тери ...

Стела Мернептаха

Стела Мернептаха, також відома як Ізраїльська Стела або Стела Перемог Мернептаха - напис фараона Мернептаха, що нанесена на зворотньому боці гранітної стели, встановленої фараоном Аменхотепом III. Вона була виявлена під час розкопок Фліндерса Піт ...

Стела шулік

Стела шулік - умовна назва переможної стели з вапняку з рельєфними зображеннями в кілька ярусів і написом. Є одним з найдавніших творів шумерів. Споруджена при Еаннатумі в XXV ст. до н. е. після розгрому ним Зузу - царя Опіса, і Уша - правителя м ...

Стура-Хаммарський камінь

Стура-Хаммарскій камінь - картинний камінь епохи вікінгів в Стура Хаммар, прихід Лербру Готланд, Швеція. На камені вирізьблено сцени міфологічного, релігійного та історичного змісту: сцени жертвоприношення на вівтарі з валкнутом драккар з воїнами ...

Табличка з Діспіліо

Табличка з Діспіліо - деревяна табличка зі знаками, яку виявив в 1993 р. грецький археолог Георгій Урмузіадіс при розкопках неолітичного селища у сучасного села Діспіліо в Греції, на березі озера Орестіада. Метод радіовуглецевого аналізу датує та ...

Тенгельгордський камінь

Тенгельгордскій камінь - картинний камінь епохи вікінгів в Тенгельгорді, прихід Лербру Готланд Швеція. Камінь зображує сцену воїнів з кільцями, один з яких на коні, під яким зображений валкнут.

Циліндрична печатка

Циліндрична печатка - виточений з каменю невеликої циліндр з поздовжнім осьовим отвором, який використовувався в Стародавньому світі як посвідчення особи автора документа або свідка його підписання. Бічна поверхня циліндра містила унікальне різьб ...

Cave canem

Cave canem -, і лат. canem, дослівно - Остерігайся собаки) - напис на мозаїчних підлогах сіней будинків у Стародавньому Римі. Попереджувальні знаки такого роду були знайдені в стародавніх римських будівлях, зокрема в Будинку Драматурга в Помпеї і ...

INRI

Згідно з Євангелієм від Івана, саме ця фраза була написана Понтієм Пилатом на Хресті, на якому розіпяли Христа: Напис був виконаний трьома мовами: давньоєврейською мова місцевого населення, грецькою міжнародна мова спілкування в той час і латиною ...

Ultima ratio regum

Ultima ratio regum - напис на французьких гарматах, які відливали за часів правління Людовика XIV, приблизно з 1650 року. Сам термін Ultima ratio вперше був використаний під час Тридцятирічної війни, коли кардинал Рішельє наказав відлити на ствол ...

Етнограф

Етнографія - суспільствознавча наука, обєктом дослідження якої є народи, їхня культура і побут, походження, розселення, процеси культурно-побутових відносин на всіх етапах історії людства. Концентрує увагу на розробці проблем етно- і націогенезу, ...

Фольклористика

Фольклористика - наука, що вивчає фольклор: його сутність, тематику, специфіку, закономірності, особливості та взаємозвязок з іншими видами мистецтва.

Азійці

Азійці, також Азіати - збірна назва для позначення корінного населення Азії, а також вихідців з азійського континенту, незалежно від расової, релігійної, національної чи мовної приналежності. Вживання терміну азійці варіюється залежно від країни. ...