ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 247

Етика

Етика - наука, що вивчає мораль. Філософська дисципліна, яка вивчає мораль, суспільні норми поведінки, звичаї. Термін також часто вживається як визначення норм поведінки, сукупності моральних правил певної суспільної чи професійної групи. Етимоло ...

Етична аксіологія

Етична аксіологія - вчення про моральні, етичні цінності, розділ аксіології, повязаний з етикою. Розглядає філософські питання морально-етичних цінностей: Що таке добро, чи є воно обєктивною властивістю людських вчинків, чи просто приписується їм ...

Онтологія

Онтологія - вчення про буття, розділ філософії, у якому зясовуються фундаментальні проблеми існування, розвитку сутнісного, найважливішого. Поняття "онтологія" не має однозначного тлумачення у філософії.

Анти-Дюрінг

Переворот науки пана Ойґена Дюрінґа, загальновідома як Анти-Дюрінг - книга написана німецькою Фрідріхом Енґельсом, опублікована 1878. Попередньо публікувалась частинами у періодиці. За життя автора видавалася двічі. Перший переклад англійською 19 ...

Ареопагітики

Ареопагітики - збірки чотирьох трактатів і десяти листів, які протягом довгого часу приписувалися першому афінському єпископу 1 ст. Діонісію Ареопагіту, звідки походить її назва, яле які надалі були визнані підробками. В Ареопагітиках помітно сил ...

Бенкет (Платон)

"Бенкет" чи "Сімпосій" - філософський твір Платона, датований приблизно 385 - 380 роком до н. е. Цей діалог являє собою опис розповіді Аполлодора, учня Сократа, про бенкет, який влаштував поет-трагік Агафон з нагоди своєї перемоги на Ленеях в 416 ...

Бунт мас

"Бунт мас" - соціально-філософський есей іспанського філософа Хосе Ортеги-і-Гассета, присвячений культурній кризі Європи, що стала наслідком виникнення масового суспільства, котре відбирає вплив у аристократії. Книга вперше була опублікована в Іс ...

Бути та мати

"Бути та мати" - праця французького філософа Ґабріеля Марселя, що включає нотатки 1928–1933 років, обєднані назвою "Метафізичний щоденник", а також підсумкове "Есе феноменології володіння". Щоденникові записи 1928–1929 років відтворюють динаміку ...

Вязничні зошити

Вязничні зошити - рукописи італійського революціонера і теоретика марксизму Антоніо Ґрамші, що він їх вів у фашистській вязниці з 1929 по 1935. Видані вперше в Італії у видавництві Einaudi в 1948 - 1951, "Зошити" стали важливим документом марксис ...

Весела наука

Ідея "Веселої науки" виникла у філософа влітку 1881 року в Зільсер-ім-Енгандині після уважного знайомства з працями Спінози. Сама книга була написана взимку 1881 - 1882 в Генуї. 28 січня Ніцше відправив початковий текст композитору Петеру Гасту я ...

Вівторки з Моррі (книга)

"Вівторки з Моррі" - документальна книга, написана в 1997 році американським письменником Мітчем Альбомом. У книзі описано реальну історію Моррі Шварца, професора соціології, і його взаємовідносини зі своїм студентом, Мітчем Альбомом. Описано хро ...

Дао де цзін

Дао де цзін - один з найвідоміших класичних філософських творів Китаю, приписаний Лао-цзи. Є важливим джерелом традиції даосизму. Рукопис містить 5000 ієрогліфів, складається з 81 вірша.

Двадцять чотири години із життя жінки

Головний герой, від імені якого ведеться розповідь, разом з друзями запекло сперечається за обіднім столом щодо скандального випадку, який нещодавно стався в тому ж пансіоні. Мадам Анрієт, порядна дружина та гарна матір, вирішила покинути свого ч ...

Дискурс і істина

"Дискурс і істина" - цикл статей Мішеля Фуко майже повністю присвячений давньогрецькому поняттю "парресії". М. Фуко розглядав виникнення цього поняття на прикладах текстів Евріпіда, Платона, Галена, Плутарха, а також аналізував функціонування цьо ...

Діалектика природи

Діалектика природи - незавершена праця Фрідріха Енгельса, в якій він намагався упорядкувати й підсумувати свої філософські розмірковування. "Діалектика природи" стала однією з підвалин діалектичного матеріалізму. Фрагментарні філософські записи Е ...

Думки (Паскаль)

"Думки про религію та инші предмети", частіше просто "Думки" - зібрання ідей французького вченого і філософа Блеза Паскаля, записаних у 1657 - 1658 роках. Основна спрямованість - апологетика християнства і захист його від критики з боку атеїзму. ...

Економічно-філософські рукописи з 1844 року

Економічно-філософські рукописи 1844 року - твір німецького філософа й економіста Карла Маркса, написаний між квітнем і серпнем 1844 року в Парижі. За життя Маркса рукописи не публікувалися. Їх знайшли 1927 року під час роботи над рукописною спад ...

Жадання влади (збірка)

Жадання влади - це проект книги німецької філософії Фрідріха Ніцше, який був залишений автором наприкінці 1888 року. У 1901-му його сестра Елізабет Фершер-Ніцше та друг Генріх Кезеліц під тією ж назвою посмертно опублікували збірку записів, взяти ...

Загальна порада людському роду, і перш за все вченим і благочестивим властителям Європи, про виправлення людських справ

"Загальна порада людському роду, і перш за все вченим і благочестивим властителям Європи, про виправлення людських справ" - праця Яна Амоса Коменського і однойменний висунутий ним проект єдиної Європи.

Закони (Платон)

"Закони" - пізній діалог Платона, написаний в 354 році до н. е., що вважається його останнім твором. У ньому філософ переглянув свої вчення щодо держави, викладені раніше в діалозі "Держава". "Закони" мають певну незавершеність, що пояснюється по ...

Засади філософії

Засади філософії - один з основних творів Рене Декарта. Написаний і виданий 1644 року. Мова - латинська. По суті - узагальнення філософської системи Декарта. Твір має чотири частини, в яких викладено основні уявлення Декарта: теорія пізнання, мет ...

Злами й консенсус

Злами й консенсус: шість есеїв на захист ліберальної демократії в перехідних - політико-філософські есеї українського письменника Анатолія Дністрового, опубліковані в 2008 році видавництвом "Акта".

Злидні філософії

Злидні філософії. Відповідь на "Філософію злиднів" Прудона - твір, написаний німецьким філософом й економістом Карлом Марксом зимою 1846/47 р., коли Маркс з’ясував для себе основні риси свого нового історичного й економічного світогляду та зробив ...

Ірраціональна людина: Огляд екзистенційної філософії

"Ірраціональна людина: Огляд екзистенційної філософії" - впливова книга авторства Вільяма Барретта, видана у 1958 р., яка познайомила англомовний світ з екзистенціалізмом. Написана у розмовному стилі, книга подає читачам визначення термінів та гл ...

Капітал. Критика політичної економії

Капітал. Критика політичної економії - одна з основних праць Карла Маркса, у якій аналізується та критикується капіталістичне суспільство. Книжка мала визначний вплив на робітничий рух в XX столітті. Після десятиліть досліджень в економіці та нап ...

Книга спростувань (про добро і зло)

Єдина збережена праця Езніка Когхбаці, написана у середині 440- х років Книга Кохбаці - полемічний твір, що відображає ідеологічну палітру Стародавньої Вірменії та Близького Сходу, протиборство християнства та язичництва. Основна мета "Книги спро ...

Коротка історія фотографії

"Коротка історія фотографії" - есе німецького інтелектуала Вальтера Беньяміна. Опубліковане у 1931 році у періодичному виданні "Літературний світ". У творі автор описує історію фотографії, аналізує сам феномен фотографії та її вплив на інші види ...

Критика чистого розуму

"Критика чистого розуму" - філософська праця Іммануїла Канта, вперше опублікована в 1781 році. Вважається однією з найбільш фундаментальних робіт в історії філософії і головним твором філософа. Ключове питання "Критики" - дослідження пізнавальної ...

Листи з хутора

Листи з хутора - преромантичний позитивістсько-філософський, екзистенціалістський художньо-публіцистичний цикл "хуторської філософії" Пантелеймона Куліша. Твір характеризується антиурбаністичним світоглядом на користь хуторизму. Автор відстоює са ...

Людвіг Феєрбах і кінець німецької класичної філософії

"Людвіг Феєрбах і кінець німецької класичної філософії" - твір німецького мислителя Фрідріха Енгельса, присвячений характеристиці відносин марксистської філософії до своїх теоретичних джерел і містить нарис про її найважливіші положення.

Людське, надто людське

"Людське, надто людське. Книга для вільних розумів" - філософська праця німецького філософа Фрідріха Ніцше.

Маніфест комуністичної партії

Маніфест комуністичної партії - перший програмний документ європейського комуністичного руху, що був написаний Карлом Марксом та Фрідріхом Енґельсом за дорученням ІІ конгресу Союзу комуністів. Уперше виданий 21 лютого 1848 року. Маніфест проголош ...

Марія (поема)

У цитованому листі до Варвари Рєпніної, написаному в Орській кріпості, Шевченко зазначав: "Прежде когда-то думал я анализировать сердце матери по жизни Святой Марии, непорочной матери Христовой, но теперь и это мне будет в преступление". 11 листо ...

Марксизм і питання мовознавства

"Марксизм і питання мовознавства" - робота Йосипа Віссаріоновича Сталіна, що зявилася вперше 20 червня 1950 року в газеті "Правда" й у тому ж році видана масовим тиражем окремою брошурою. Стаття завершила дискусію про так назване "Нове вчення про ...

Математичні начала натуральної філософії

"Математичні начала натуральної філософії" або, скорочено, "Начала" - фундаментальна праця І. Ньютона, у якій він сформулював закон всесвітнього тяжіння і три закони Ньютона, котрі заклали основи класичної механіки. Праця у трьох книгах вперше бу ...

Мати чи бути?

"Мати чи бути?" - робота німецького психолога та філософа Еріха Фромма. У цій праці науковець окреслює два способи людського існування. Перший - володіння від "мати"; люди, які керуються цією ціннісною орієнтацією завжди прагнуть щось мати. Тут н ...

Морфологія казки

"Морфологія чарівної казки" - робота В. Я. Проппа, опублікована в 1928 році, в якій автор досліджує будову казок. "Морфологія …" стала одним з найбільш популярних досліджень фольклористики XX століття, а ідеї Проппа мали безпосередній вплив на ро ...

Невидима колекція

У новелі описується епізод із життя автора під час інфляції в Німечинні. Розповідь ведеться від першої особи. Їдучи в поїзді, авторові зустрівся його давній знайомий, відомий антиквар Берліна Містер Р., що вирішив розповісти неймовірну історію, я ...

Нова Атлантида

Нова Атлантида - утопічна новела Френсіса Бекона. Вона була вперше опублікована латиною у 1624, а 1627 року вийшов її англійський варіант. Бекон працював над цим твором на схилі днів і не встиг його закінчити. Проте саме він став підсумком довгол ...

Осінь Середньовіччя

"Осінь Середньовіччя" - філософсько-культурологічний трактат нідерландського історика Йогана Гейзинги. Вперше був опублікований нідерландською мовою 1919 року.

По той бік добра і зла. Прелюдія до філософії майбутнього

По той бік добра і зла. Прелюдія до філософії майбутнього - філософська робота німецького філософа Фрідріха Ніцше. Робота називається По той бік добра і зла, Прелюдія до філософії майбутнього є її підзаголовком. Рукопис твору було закінчено зимою ...

Попередня Аналітика

Попередня Аналітика - робота Арістотеля про дедукцiйнi методи. Попередня аналiтика одна з шести збережених праць Арістотеля, присвячена логіці та науковому методу, частина того, що перипатетики називають Органоном. Термін "аналітика" походить від ...

Ранкова зоря. Думки про моральні пересуди

Книга складається з пяти частин, які містять 575 афоризмів різної довжини й тематики. У книзі Ніцше задається питанням про походження та істинність моральних та релігійних систем. При цьому трагічний патос християнської екзистенції Ніцше протиста ...

Риторика (Арістотель)

"Риторика" Арістотеля – давній грецький трактат, який філософ написав приблизно в IV столітті до н.е. і в якому виклав теорію риторики. Трактат призначався для освітніх цілей. Арістотель читав курс із риторики для широкої громадськості в післяобі ...

Священні тексти індуїзму

Священні тексти індуїзму - тексти, які є частиною літературної традиції індуїзму, велика частина яких була написана санскритом. Ключову роль у вивченні Вед та інших санскритських текстів індуїзму, грають морфологія і лінгвістична філософія. Свяще ...

Сила є право

"Сила є право", або "Виживання найпристосованіших" - книга, випущена під псевдонімом "Раґнар Рудобородий" 1890 року. В книзі захищаються ідеї соціального дарвінізму. У своїй роботі Рудобородий заперечує ідеї людських або природних прав й стверджу ...

Система природи (Гольбах)

"Система природи" - головний твір французького філософа Поля-Анрі Гольбаха, надрукований 1770 року. Праця складається з двох частин: Про природу та її закони, про людину, душу і її особливості, про догмат безсмертя, про щастя. Про Бога, докази йо ...

Структура наукових революцій

"Структура наукових революцій" - книга Томаса Куна, що являє собою аналіз історії науки. Її публікація стала значною подією в соціології знань, ввела в обіг терміни парадигма і зміна парадигм. Вперше робота була опублікована як монографія в Inter ...

Сума теології

Сума теології - один з найвідоміших трактатів Томи Аквінського. Розпочатий в 1265 році, до моменту смерті автора він залишився не завершеним, і, проте, входить до числа класичних філософських і богословських праць, будучи одним зі зразків середнь ...

Таємна доктрина

"Таємна доктрина, синтез науки, релігії та філософії" - головний твір Олени Петрівни Блаватської в трьох томах. Спочатку книга була видана у двох томах в 1888 році, третій том опублікований після смерті письменниці у 1897 році. Основу "Таємної до ...