ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24

Публічний виступ

Публичний виступ - це різновид усного спілкування. Жанровими різновидами публічного виступу є доповідь, промова, бесіда, лекція, репортаж, проповідь. У підготовці публічного виступу потрібно враховувати певні психологічні засоби впливу на розум, ...

Р

Походить від староцерковнословянської букви "рци", що за формою накреслення являє собою трохи видозмінену грецьку ρ "ро". Старословянська назва "рци" - наказова форма дієслова рѣщь і буквально означає "говори", "кажи", "речи". У глаголиці має виг ...

Розмовний стиль мовлення

Розмовний стиль мовлення - це стиль, який використовується в усному повсякденному спілкуванні у побуті, у родині. Основне призначення розмовного стилю - бути засобом невимушеного спілкування, живого обміну думками, зясування побутових стосунків. ...

Російсько-українські мовні звязки

Впливи української мови на російську літературну мову йшли книжним і усним шляхом через церкву ще від Київської доби, згодом у час так званого другого південно-словянського впливу кінець 14 ст. по 16 ст., зокрема за митрополита Кипріяна та в пері ...

Русинська мова

Русинська мова, русинський діалект, карпато-русинський діалект - умовна назва сукупності різноманітних східнословянських діалектних і мовно-літературних утворень, які мовознавцями розглядаються західними діалектами української мови, деякими мовоз ...

Русинська мова на Пряшівщині

Див. також статті Українська мова на Пряшівщині, Пряшівщина. Русинська мова на Пряшівщині, у Словаччині - кодифіковані діалекти лемківського говору південно-західного наріччя української мови у Північно-східній Словаччині. Сучасне використання ко ...

С

С - літера кирилиці. Є в усіх абетках, створених на словяно-кириличній графічній основі. За формою накреслення - трохи видозмінена кирилична літера.

Середньополіський говір

Середньополиський говір, також правобережнополиський говір - один з трьох говорів північного наріччя української мови. Поширений на півночі Київської, Житомирської та Рівненської областей. Історична територія поширення говору охоплює у тому числі ...

Словацько-українські мовні звязки

Словацько-українські мовні звязки, досліджені розмірно мало. Тереном зіткнень стало Західне Закарпаття, у тому ч. зокрема лемківські й суміжні укр. карп. та сх словацькі говірки як і місц. варіанти літ. мов. Теперішні сх словацькі говірки виявляю ...

Словник української мови VI століття

Словник української мови VI століття - один із словників української мови. Автор - український мовознавець, перекладач, професор Іван Пилипович Ющук. Словник містить понад 13 тисяч українських слів словянського походження. Для порівняння слів виб ...

Слово року (Україна)

В Україні опитування Слово року проводиться з 2013 року словником Мислово. У 2014 році - Кіборги" прізвисько українських захисників Донецького аеропорту. У 2018 році -" томос ”. на честь утворення в Україні автокефальної помісної церкви. У 2015 р ...

Список абревіатур і скорочень з військової справи

0K - англ. Zero Killed, усі живі 1LT – англ. First Lieutenant, перший лейтенант Армія США У USAF використовують 1st Lt 2LT – англ. Second Lieutenant U.S. Army, другий лейтенант Армія США У USAF використовують 2d Lt 2IC – англ. Second In Command, ...

Список словників української мови

У списку словників представлені лише найважливіші й найповніші словники української мови всіх видів. Список структурований за схемою українського лексикографа і бібліотекаря Т. Ю. Кульчицької, розширений за рахунок нових видань і доповнений елект ...

Станівник

Станивник, або слова категорії стану - частина мови, клас невідмінюваних слів з категоріальним значенням непроцесуального стану у функції головного члена односкладних речень. Станівник сформувався на базі різних частин мови, але не в усіх своїх л ...

Стилістика

Стилістика - розділ мовознавства й літературознавства, що вивчає функційно-стильові засоби мови та їхнє застосування з погляду норм, їхніх варіантів і відхилень в синхронному й діахронному перекрої. Основний предмет вивчення - стиль в усіх мовозн ...

Стилістика української мови

Стиль літературної мови є різновидом мови, якому притаманний певний відбір мовних засобів, що найкраще відповідають завданню спілкування між людьми у певних умовах. В сучасній українській мові розрізняють шість стилів: розмовно-побутовий, художні ...

Стипендія переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – іменні стипендії, що призначаються особам із числа переможців фінального етапу Міжнародного мовно-літерату ...

Субдіалект

Субдіалект також відомий українською як говирка - найменша одиниця територіальної диференціації діалектичної мови. Структуровий звязок між всіма діалектичними підвидами наступинй: мова → супрадіалект/наріччя → діалект/говір → субдіалект/говірка.

Т

Т - літера кирилиці. У мовах, що її використовують, позначає глухий ясенний проривний. Присутня в усіх кириличних абетках. У сучасній українській мові - 23-а літера абетки, позначає глухий ясенний проривний. Може бути твердим і мяким.

Тарабарська мова

"Тарабарська мова" - навмисне спотворення мови додаванням до кожного складу певного звукосполучення або однотипною зміною кінцевих складів або їх переставлянням у суміжних словах. Це робить мову незрозумілою для тих, хто не знає способу застосова ...

Теперішній час

Теперішній час - в українській мові - форма дієслова, що в основному виражає дію або стан, сучасні з моментом мовлення. Часто, однак, вона набуває значень безвідносних до цього моменту. Стилістично забарвленими є форми теперішнього історичного ча ...

Типи мовлення

Розповідь - повідомлення про певні події, що відбуваються в часі. Загальна структура розповіді така: початок, розвиток та кінець події. Розповідь має такі різновиди: повідомлення, оповідання, відповідь, найменування, перелік, оголошення. До розпо ...

Асоціація товариств української мови

Асоціація товариств української мови - утворена у 1999 р. Увібрала в себе Товариства української мови, які не увійшли до "Просвіти". Зокрема, до Асоціації входять Донецьке обласне Товариство української мови ім. Т.Шевченка, Товариство української ...

У

У, у - літера кириличної абетки. Є в усіх абетках, створених на словяно-кириличній графічній основі. За формою накреслення - видозмінена літера кириличної абетки.

Українізація

Українізація чи зукраинщення - політичне просування й упровадження елементів української мови й української культури в різних сферах суспільного життя. У першій половині XX століття була політикою громадських організацій, урядів Української Народ ...

Українізація (1920-1930-ті)

Українізація 1920-1930-х - політика РКП - ВКП, спрямована на нейтралізацію національно-визвольних прагнень українського народу та зміцнення більшовицької влади в УСРР. Передбачала використання національних кадрів у радянських, партійних і громадс ...

Українізація програмного забезпечення

Українізація в інформатиці: пристосування апаратного й програмного забезпечення до роботи з українською мовою див. локалізація програмного продукту та локалізація відеоігор; перехід на використання української мови в інтерфейсі компютерів та комп ...

Україномовні школи в Польщі

У Польщі працює 5 шкільних комплексів з українською мовою навчання: у Білому Борі, Бартошицах, Легниці та Перемишлі. Українською мовою, яка є рідною для більшості учнів, викладаються майже всі предмети, окрім польської мови та історії. Крім предм ...

Українська абетка

Украинська абетка, також украинська aзбука, украинський алфавiт - сукупність літер, прийнятих в українській писемності та розміщених у певному усталеному порядку. Теперішня українська абетка має 33 літери: а, б, в, г, ґ, д, е, є, ж, з, и, і, ї, й ...

Українська і давньоіндійські мови

Серед великого числа мов давньої Індії є мови, які були писемно зафіксовані задовго до часів нашої ери: веді, палі, панджабі, орія. Названі давньоіндійські мови привертають увагу українських і зарубіжних дослідників - адже вони зберігають ще з до ...

Українська латинка

Украинська латинка - спільна назва різних варіантів запису української мови засобами латинської абетки. Деякі з них лишилися проєктами, а деякі були відносно в активному вжитку певний час. Перша стандартизована латинська абетка для української мо ...

Українська мова (енциклопедія)

"Українська мова: енциклопедія" - перша енциклопедія, присвячена українській мові та українському мовознавству. Найґрунтовніше енциклопедичне видання в галузі українського мовознавства, що висвітлює основні досягнення сучасної лінгвістики, переду ...

Українська мова (журнал)

"Украинська мова" - науково-теоретичний рецензований журнал Інституту української мови HAH України. Видається з 2001 4 рази на рік. Належить до переліку фахових видань України категорії "Б". Галузь знань - філологічні науки. Журнал друкує матеріа ...

Українська мова на Закарпатті

Див. також статті Українська мова, Підкарпаторусинська мова Закарпаття, Українська мова на Пряшівщині, Русинська мова на Пряшівщині. Українська мова в Закарпатті - літературна українська мова у Закарпатській області, що активно вживається в усіх ...

Українська мова на Пряшівщині

Українська мова на Пряшівщині - літературна українська мова, яку почали використовувати у Північно-східній Словаччині з 30-х р.р. XX ст., а особливо активно з 1951 р., а також розмовні діалекти лемківського говору південно-західного наріччя украї ...

Українська мова правничого професійного спрямування

Українська мова професійного спрямування – це нормативна навчальна дисципліна, яка вивчає норми сучасної української літературної мови з метою подальшого їх застосування у професійній діяльності юриста. Українська мова професійного спрямування є ...

Українська морфеміка

В українській мові виділяють такі морфеми: афікси суфікси префікси флексії або закінчення мають реляційне значення, тобто вказують на зв’язок слова з іншими членами речення постфікси корені основна значуща частина слів, інтерфікси. Афікси в украї ...

Українська національна комісія з питань правопису

Українська національна комісія з питань правопису заснована у 1994 році. Організаційне і науково-методичне забезпечення діяльності Української національної комісії з питань правопису, а також підготовку до видання "Українського правопису" в новій ...

Українська фонетика

Фонетична система сучасної української мови, включаючи літературні норми й деякі діалектні особливості, налічує 38 основних фонем: 6 голосних та 32 приголосних; додатково визначають 13 приголосних фонем у периферійній підсистемі, але існують й ін ...

Українське мовознавство

В історії українського радянського мовознавства виділяють чотири періоди: IV період 70 - 80-ті роки. Відзначається не лише розвитком порівняльно-історичного мовознавства, а й творенням сумнівних прогнозів, що видавалися за соціолінгвістику. III п ...

Український правопис

Український правопис - правопис для української мови, система загальноприйнятих правил, які визначають способи передавання мовлення на письмі. До останньої чверті XIV ст. був поширений давньоукраїнський правопис. Кирилична абетка загалом відповід ...

Український правопис 1904 року

Український правопис 1904 року - офіційний український правопис в Австро-Угорщині на початку ХХ століття. Правопис було офіційно оформлено у виданні "Руська правопись зі словарцем", який підготувало й затвердило НТШ у Львові. У створенні цього пр ...

Український правопис 1946 року

Український правопис 1946 року - перше видання нового українського правопису, з ухваленням якого українська мова одержала усталені норми орфографії й пунктуації. Правопис був чинним без змін до 1960 р. Роботу над відкладеним проєктом 1939 року ві ...

Український правопис 1960 року

Український правопис 1960 року - друге, виправлене й доповнене видання нового українського правопису, де повніше й послідовніше було викладено правила української орфографії й пунктуації. Правопис без будь-яких змін діяв понад тридцять років до р ...

Український правопис 1993 року

Український правопис 1993 року - четверта редакція правопису української мови 1946 року та перша, що була ухвалена за часів незалежності України. Цей правопис чинний у 1993 - 2019 роках, протягом яких правописна комісія не вносила до нього жодних ...

Український правопис 2019 року

Украинський правопис 2019 року - редакція українського правопису, підготовлена Українською національною комісією з питань правопису. 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію правопису, а 30 травня 2019 року цей документ ...

Український сленг

Український сленґ - стиль мови, який є протилежним формальній, офіційній мові. Утворився на території України під впливом політичних, історичних, релігійних та соціальних подій та проблем. Культура мовлення включає в себе лексично-стилістичні нов ...

Український словотвір

В українській мові виділяють морфологічні та неморфологічні способи словотворення. префіксально-суфіксальний - дозволяє створювати слова одночасним додаванням до твірної основи словотворчого префікса і суфікса: межа → без меж н ий, стіл - на стіл ...

Українсько-польські мовні звязки

Українсько-польські мовні звязки простежуються ще з часів Київської Русі. З одного боку, польська мова сильно впливала на українську, особливо з кінця XIV ст., а з іншого, українська мова залишила помітний слід у польській. Найбільшого взаємовпли ...

Українсько-румунські мовні контакти

Украинсько-румунські мовні контакти корінням сягають взаємин між словяномовним і романізованим населенням Дакії середини І тисячоліття. Українці ж відомі на території сучасної Румунії вже з 14 ст., однак топоніми східнословянського походження по ...