ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 233

Двовимірний опис обєкта

Двов́имірний oпис об́єкта - Опис обєкта в двох вимірах. Просторові виміри. Розташування в цих двох вимірах звичайно визначається парою координат Х та Y. Опис стосується геометрії обєктів. Застосовується у практиці обробки інформації. Виміри-аспек ...

Індексування

Індексування - присвоєння документу набору ключових слів або кодів, які слугують вказівником змісту документа і використовуються для його пошуку. Слід не плутати поняття "індексування" та "індексацію, оскільки ці поняття різні. Індексування - про ...

Координатне індексування

Координатне індексування - це вид індексування, при якому смисловий зміст документа або запиту багатоаспектно виражається безліччю ключових слів або дескрипторів. У такий спосіб відбувається згортання інформації, що знаходиться в документі, і пер ...

Предметизація

Предметизація - це вид індексування, який базується на предметній класифікації документів та передбачає визначення предметної рубрики, що відповідає змісту, формі та призначенню документа.

Систематизація

Систематизація - процес зведення розрізнених знань про предмети в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. Систематизація є відображенням єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих звязків, які обєднують ці предмети. Вона спираєт ...

CDS/ISIS

CDS/ISIS - пакет програмне забезпечення для узагальненої системи зберігання та пошуку інформації розробленої, підтримуваної та розповсюджуваної UNESCO. Вона була вперше випущена у 1985 році і з того часу розповсюджено понад 20000 ліцензій через U ...

База даних

База даних – сукупність даних, організованих відповідно до концепції, яка описує характеристику цих даних і взаємозвязки між їх елементами; ця сукупність підтримує щонайменше одну з областей застосування. В загальному випадку база даних містить с ...

Аркан (система)

"Аркан" - інтегрована міжвідомча автоматизована система обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон. Субєктами системи "Аркан" є Адміністрація Державної прикордонної служби України ...

Армор (система)

"АРМОР" - інтегрована інформаційно-пошукова система Міністерства внутрішніх справ України, розроблена УМВС в Луганській області під керівництвом Андрєєва Максима Валерійовича, прийнята за базову у всіх обласних МВСУ з 2003 року. Використовується ...

База даних ієрархічна

Ієрархічна база даних являє собою конструкцію, яка використовує відношення один до багатьох для елементів даних. Ієрархічна база даних представлена у вигляді дерева, яке складається з обєктів різних рівнів. Верхній рівень займає обєкт, першого рі ...

База ідентифікації домашніх тварин

База ідентифікації домашніх тварин - це база даних, в яку вносяться відомості про власників тварин. Додатково може вноситися інформація про стан здоров’я тварини, карту щеплень та інші дані. Існують офіційні бази даних, що зазвичай передбачають ч ...

Банк даних

Банк даних – функціонально-організаційна складова в автоматизованих системах керування та інформаційно-обчислювальних системах, яка здійснює централізоване інформаційне забезпечення колективу користувачів, або сукупності задач, які розвязуються в ...

Дані

Дані дане" від лат. dare - "давати", "щось дане") - це багатоаспектне, багатофункціональне, багатозначне поняття; у різних суспільних відносинах має різний науково формалізований зміст та сутність: інформація найчастіше цифрова, подана у формаліз ...

Домен (бази даних)

Домен - обмежена підмножина значень певного типу. Домен даних або також домен значення - термін, який використовується в теорії баз даних для позначення набору всіх значень, які може приймати певний атрибут даних. Область значень може бути визнач ...

Електронний медичний запис

Електронний медичний запис, Електронна медична картка, electronic patient record, electronic health record) - медична картка пацієнта медзакладу в електронній формі. Складається і зберігається в автоматизованій інформаційній базі даних медичної у ...

Електронний словник

Електрoнний словник - компютерна база даних, що містить особливим чином закодовані словникові статті, що дають змогу здійснювати швидкий пошук потрібних слів, часто з урахуванням морфологічних форм і з можливістю пошуку словосполучень, а також з ...

І-24/7

І-24/7 - глобальна телекомунікаційна система Інтерполу, створена у 2003 році, на основі протоколу передачі даних TCP/IP, попередня система використовувала протокол X.400 та була менш гнучкою. Першою країною яка підєдналась до нової системи була К ...

Індекс таблиці бази даних

Індекс - обєкт бази даних, що створений з метою підвищення ефективності виконання запитів. Таблиці в базі даних можуть мати велику кількість рядків, які зберігаються у довільному порядку, і їх пошук за заданим значенням шляхом послідовного перегл ...

Копіювання

Копіювaння в інформатиці - процес отримання копій; відтворення даних зі зберіганням вихідної інформації. В більш широкому сенсі копіювання - дублювання інформації або артефакту, тобто явища, процесу, предмета, заснованому тільки на примірнику ціє ...

Куб даних

Куб даних у компютерному програмуванні - багатовимірний масив. Як правило, поняття "куб даних" використовується, у тих випадках, коли память, необхідна для збереження масива даних, значно перевищує основну хостингову память компютера; наприклад с ...

Маскування даних

Маскування даних - це спосіб захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу шляхом заміни вихідних даних фіктивними даними або довільними символами. При цьому замаскована інформація виглядає реалістично і несуперечливо і може вик ...

Математична генеалогія

Проєкт "Математична генеалогія" - це мережева база даних, яка видає академічний родовід конкретного математика, як сучасного, так і з минулих століть. На 3 січня 2019 року містила інформацію про 237039 математиків. Математик X вважається прямим а ...

Міграція бази даних

Міграція бази даних - це керування інкрементними, зворотніми змінами схеми реляційної бази даних. Міграція схеми виконується над базою даних коли необхідно оновити, або повернути схему бази даних до якоїсь новішої чи старішої версії. Міграції вик ...

Мова SQL

POSTQUEL – це первинна мова запитів, яка була створена для системи керування базами даних Postgres, на сьогоднішній день PostgreSQL. Ця мова була створена командою розробників у 1985 році в Каліфорнійскому університеті Берклі, під керівництвом пр ...

Модель вкладених множин

Техніка є відповіддю на проблему того, що стандартна реляційна алгебра та побудовані на ній SQL операції не можуть бути застосовані для всіх потрібних маніпуляцій з деревами ієрархіями. Якщо дерево має довільну глибину, це не дозволяє використову ...

Національний центр текстових та лексичних ресурсів

Національний центр текстових та лексичних ресурсів - французька організація, яка створює лінгвістичні бази даних. Була заснована 22 лютого 2006 року під егідою Національного центру наукових досліджень разом з дослідницькою групою Університету Нан ...

Нечіткі бази даних моделювання

Нечіткі бази даних моделювання - чисельне моделювання нечіткого запиту до реляційної бази даних у нечітких інформаційних системах на основі лінгвістичних змінних із трьома термальними значеннями. Також чисельне моделювання нечіткого запиту до рел ...

Обєктно-орієнтована база даних

Перші публікації про обєктно-орієнтовані бази даних зявились всередині 1980-х років і були викликані проблемами роботи з даними, які виникають в системах збереження даних з високою складністю структур даних та відношень між ними.

Обєктно-реляційне відображення

ORM - технологія програмування, яка звязує бази даних з концепціями обєктно-орієнтованих мов програмування, створюючи "віртуальну обєктну базу даних".

Онтологія гена

"Онтологія гена" - біоінформатичний проєкт, присвячений створенню уніфікованої термінології для анотації генів і генних продуктів всіх біологічних видів. Метою проєкту є підтримання і поповнення певного списку атрибутів генів та їх продуктів, ств ...

Плоска база даних

У плоскому файлі, як правило зберігається по одному запису у кожному рядку. Поля повинні мати фіксовану ширину або розділені знаками табуляції TSV, пропусками, комами CSV або іншими символами. Таке надмірне форматування потрібне для того щоб уник ...

Проєктування бази даних

Основні завдання: Забезпечення можливості отримання даних по всім необхідним запитам. Забезпечення зберігання в БД всієї необхідної інформації. Скорочення надмірності і дублювання даних. Забезпечення цілісності бази даних.

Результатний набір

В SQL результатний набір - набір рядків з бази даних, а також мета-інформація про запит така як назви колонок, їхні типи і розміри. Залежно від СКБД, кількість рядків в наборі може бути відомою або ні. Зазвичай ця кількість невідома наперед через ...

Реплікація (бази даних)

Реплікація - це механізм розподілу даних за вузлами, що дозволяє зберігати копії тих самих даних на різних вузлах мережі з метою прискорення пошуку і підвищення стійкості до відмов. Відношення чи фрагмент є реплікованим, якщо його копії зберігают ...

Репозиторій програмного забезпечення

Репозиторій - спеціальний сервер, на якому зберігається і з якого можна завантажити програмне забезпечення. На сервері зберігається архів програмних продуктів, які доступні для завантаження. Це місце, де зберігаються й підтримуються які-небудь да ...

Розподілена база даних

Розподілена база даних - сукупність логічно взаємоповязаних баз даних, розподілених у компютерній мережі. Логічний звязок баз даних в розподіленій базі даних забезпечує система управління розподіленою базою даних, яка дозволяє управляти розподіле ...

Сегмент (інформатика)

Сегмент - це обєкт бази даних, що займає певний простір, наприклад, це можуть бути дані таблиці чи індексу. Фізично сегменти зберігаються у табличних просторах.

Синхронізація даних

Синхронізація даних - ліквідація відмінностей між двома копіями даних. Передбачається, що раніше ці копії були однакові, а потім одна з них, або обидві були незалежно змінені. Спосіб синхронізації даних залежить від додаткових припущень, що робля ...

Список систем керування базами даних

Adabas - комерційна БД від Software AG. Adabas D - реляційна БД, що далі розвивається під назвою SAP DB. Не плутати з Adabas. Advantage Database Server - комерційна реляційна БД, спочатку від Extended Systems, після того як виробник перейшов у вл ...

Структури баз даних

Таблиці та індекси можуть бути збережені на диск в одній з декількох форм, включаючи впорядковані/невпорядковані плоскі файли, ISAM, хеш файли, хеш-таблиці, або B+ дерева. Кожна форма має свої особливі переваги і недоліки. Найбільш часто використ ...

Схема бази даних

Схема баз даних - це структура системи баз даних описана формальною мовою, яка підтримується системою керування баз даних і відноситься до організації даних для створення плану побудови бази даних з розподілом на таблиці. Формально схема баз дани ...

Сховище даних

Сховище даних - предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень. В основі концепції сховища даних лежить ...

Таблиця (бази даних)

В реляційних базах даних і плоских базах даних, таблиця це набір елементів даних, які організовані з використанням моделі вертикальних стовпчиків і горизонтальних рядків. Таблиця має визначену кількість стовпчиків, в той час як кількість рядків м ...

Темпоральна база даних

Темпоральна база даних - база даних, що містить історичні дані, тобто дані, що відносяться до минулого і, можливо, до майбутнього періоду часу. Звичайна, нехронологічна база даних містить тільки поточні дані.

Термінологічна база

Термінологічна база - база даних, яка складається із записів, кожен із яких пов’язаний із певним поняттям, а також містить супровідну інформацію, зазвичай кількома мовами.

Циклічна база даних

Циклічна База Даних - база даних, в якій обсяг збережених даних не змінюється з часом, оскільки кількість записів залишається сталою, в процесі збереження інформації, записи використовуються циклічно, постійно підбиваються підсумки з старих запис ...

Цілісність інформації

Цілісність даних - підтримка та забезпечення точності та цілісності даних протягом всього життєвого циклу, що є критично важливим аспектом при проектуванні, впровадженні та експлуатації систем, які зберігають, обробляють та постачають дані. Термі ...

Юридичні бази США

Юридичні бази США На початку 1970-х років у було впроваджено дві загальнонаціональні комерційні юридичні бази США - "Lexix-Nexis" і "Westlaw", за допомогою яких можна здійснювати пошук рішень федеральних судів, рішень судів окремих штатів або в о ...

ADO

ADO - прикладний програмний інтерфейс для доступу до даних, розроблений компанією Microsoft і заснований на технології компонентів ActiveX. ADO дозволяє представляти дані з різноманітних джерел: в обєктно-орієнтованому програмуванні виді.

BBLD

"BBLD - Baltisches biografisches Lexikon digital", BBLD - база даних, присвячена біографіям балтійських німців. Створена Балтійською історичною комісією в Геттінгені, Німеччина, на базі друкованого словника "Біографічний словник балтійських німці ...