ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 103

VII каденція Галицького сейму

Округ Сокаль - Анатоль Вахнянин Округ Заліщики - Антоній Хамєц Округ Станиславів - Лазар Винничук Округ Надвірна - о. Корнило Мандичевський Округ Косів - Філіп Залєський Округ Тарнобжег - Здіслав Тарновський Округ Снятин - о. Кирило Гаморак Округ ...

VIII каденція Галицького сейму

Округ Добромиль - Павел Тишковський Округ Величка - Віктор Сколишевський Округ Гусятин - Адам Ґолуховський Округ Вадовіце - кс. Станіслав Стояловський Округ Сокаль - Вінцентій Країнський Округ Грибів - Міхал Гуза Округ Кольбушова - Януш Тишкевич ...

X каденція Галицького сейму

Округ Підгайці - Володимир Бачинський Округ Вадовіце - Францішек Ґуркевич Округ Величка - Францішек Бардель Округ Долина - о. Іполит Заремба Округ Тарнобжег - Здіслав Тарновський Округ Бжеско - Шимон Бернардзіковський Округ Тлумач - Іван Макух Ок ...

Стаття 54 Кримінального кодексу УРСР (1927 і 1934)

Стаття 54 Кримінального кодексу УРСР - стаття, що передбачала відповідальність за "контрреволюційну діяльність", "зраду батьківщини". Введена до Кримінального Кодексу УРСР 1927 р. в редакції від 20.07.1934. Була аналогом Статті 58 Кримінального к ...

Адміністративний кодекс Української РСР

Адміністративний кодекс Української Соціалістичної Радянської Республіки - зібрання законів у сфері адміністративного права, що був прийнятий 1927 року. Він був дуже прогресивним для свого часу, проте на практиці майже одразу перестав застосовува ...

Договір про перемиря й прелімінарні умови миру між Українською СРР і Російською СФРР та Польщею 1920

Договір про перемиря й прелімінарні умови миру між Українською СРР і Російською СФРР та Польщею - прелімінарний мирний договір, підписаний РСФРР і УСРР із Польською Республікою 12 жовтня 1920 в столиці Латвії Ризі в результаті розпочатих 17 серпн ...

Конституції Української РСР

Чотири Конституції Радянської України були політичними документами і розроблялися спершу в ідеологічних відділах ЦК КПРС. Враховуючи це, а також статус квазі-держави, якою була Україна, дані конституційні акти з великим застереженням можна віднес ...

Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки 1978

Конституція Украинської Радянської Соціалістичної Республіки була прийнята позачерговою сьомою сесією Верховної Ради Української РСР девятого скликання 20 квітня 1978 року і діяла до 28 червня 1996 року. Це четверта Конституція Радянської України ...

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки 1919

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки 1919 - нормативний акт, що закріпляв встановлення радянської форми влади в Україні, перший Основний Закон УСРР. Відома її редакція лише російською мовою.

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки 1929

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки 1929 - Основний Закон УСРР, затверджений 11-м Всеукраїнським зїздом рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 15 травня 1929. Складалася з 5 розділів, що містили 82 статт ...

Польсько-литовська унія

Польсько-литовська унія - угоди між Королівством Польським і Великим Князівством Литовським про обєднання в єдину державу. Найважливішими з угод були Кревська унія 14 серпня 1385 року, Городельська унія 2 жовтня 1413 року, Люблінська унія 1 липня ...

Берестейська зустріч

Берестейська зустріч - таємні перемовини, які відбулися в 1409 році у Бересті під час Великої війни між великим князем Великого князівства Литовського Вітовтом і королем Польського королівства Ягайлом. У грудні 1408 року на таємній нараді в Новог ...

Гродненська унія

Гродненська унія - угода між Королівством Польським та Великим князівством Литовським, укладена 15 жовтня 1432 в м.Гродно. Ініціаторами угоди виступили польський король Владислав II Ягайло та Великий князь Литовський Сигізмунд Кейстутович. Унія б ...

Красноставський сейм

КРАСНОСТAВСЬКИЙ СЕЙМ 1447 р. - зїзд магнатів Королівства Польського у м. Красноставі, який оформив взаємовідносини між Польщею і Литовським Великим князівством після обрання на польський престол великого князя литовського Казимира IV. На сеймі по ...

Люблінська унія

Люблінська унія 1569 - угода про обєднання Королівства Польського та Великого князівства Литовського в союз держав - Річ Посполиту, тобто Республіку. Унію затверджено у місті Любліні 1 липня 1569 року.

Острівська угода

Острівська угода - угода, укладена 4 серпня 1392 року, що поклала кінець Литовсько-руській громадянській війні 1389 - 1392 років та війні за Галицько-волинську спадщину. Відповідно до угоди Владислав II Ягайло змушений був частково відродити полі ...

Баніція

Баніція - позбавлення всіх прав, виведення з-під дії норм судочинства, оголошення вигнання з держави ; покарання, що полягає в оголошенні людини поза законом, засудження її на вигнання. Присуджений звався у Речі Посполитій банітою banita. Баніту, ...

Генрихові артикули

Генриківські артикули або Генрикові статті, подані сеймом 1573 р. на затвердження новообраному королю Генріху Валуа. Складені вперше як установка, що окреслювала обсяг і компетенцію королівської влади; обумовлювали взаємозобовязання пана і піддан ...

Єдлінський привілей 1430

Є́длінський привілей, або Єдлінсько-краківський привілей - акт, виданий 1430 року польським королем, Великим князем Литовським та Руським Ягайлом у селі Єдльна. Єдлінський привілей поширив шляхетські привілеї Королівства Польщі на всі землі країн ...

Каптурові суди

Каптурові суди - судові установи, що створювалися і діяли в Речі Посполитій та Великому князівстві Литовському в 16 - 18 ст. у періоди безкоролівя. На цей час припинялася діяльність судів, які виносили вироки від імені короля. Назву отримали від ...

Конвокаційний сейм

Конвокаційний сейм - перший з серії сеймів під час періоду міжцарівя для виборів монарха в епоху виборної монархії в Речі Посполитій. На конвокаційному сеймі визначали час та місце виборів та pacta conventa для майбутнього короля. Метою конвокаці ...

Конвокаційний сейм 1764

Конвокаційний сейм 1764 року - конвокаційний сейм, що був скликаний 8 листопада 1763-го та засідав з 7 травня до 23 червня 1764-го у місті Варшаві, скликаний і оголошений конфедеративним сеймом для приготування до виборів Станіслава Августа Понят ...

Мандатор

Мандатор, довіритель - у римському праві одна із сторін у договорі доручення, за яким одна особа брала на себе зобовязання виконати безоплатно на користь іншої особи певні дії. Довіритель - у сучасному праві субєкт інституту договірного представн ...

Маршалківський суд

Маршалківський суд - центральна судова установа Великого князівства Литовського, що заступала великого князя як головного суддю держави. Пізніше - королівський суд в Речі Посполитій. Великий князь Литовський призначав суддями одного або більше ма ...

Нешавські статути 1454 року

Нешавські статути 1454 - звід законів, запроваджених в Польськім Королівстві 1454 року, в місті Нешава. Були видані окремо для Малої Польщі, Великої Польщі, земель Серадзської, Холмської, Саноцької і Перемишльської. Пізніше поширились на інші тер ...

Ординація

Ординація - у європейському середньовічному і ранньомодерному праві закон, наказ чи правило, яке видавалося королями, становими зборами або колегіальними державними органами.

Пйотркувський статут

Пйотркувський статут або Петрковський статут 1496 року - державний акт, виданий польським королем, Великим князем Литовським, паном та дідичем Русі Яном Ольбрахтом у місті Пйотркув-Трибунальський. Цей статут унормував Привілеї шляхетські, законод ...

Право роздачі урядів у Речі Посполитій

Право роздачі урядів, тобто призначення на державні посади, яке належало винятково королю, було дієвим засобом створити партію прихильників королівської влади в сенаті і посольській ізбі.

Прусська коректура

Прусська коректура - збірка загального права в Королівській Пруссії, що була створена внаслідок кодифікації кульмського права.

Рокош

Рокош - офіційне повстання проти короля, на яке мала право шляхта для захисту своїх прав і свобод. Спочатку це означало зїзд шляхти на сейм. Це слово прийшло в польську мову з Угорщини, де аналогічне зібрання називалося "Rakos". Під час рокошу шл ...

Сейм Речі Посполитої

Сейм - станово-представницький орган у Речі Посполитій у другій половині XVI - XVIII століттях. Загальний сейм Королівства Польського та Великого князівства Литовського був створений у результаті укладення Люблінської унії між цими державами в 15 ...

Статут Ласького

Статут Ласького - акт інкорпорації польського права, створений у 1506 році коронним секретарем та примасом Яном Лаським. 27 січня 1506 року польський видавець Йоганн Галлер видав Статут на пергаменті, це було перше друковане видання урядового док ...

Pacta conventa

Pacta conventa - це різновид виборчої капітуляції, яка з 1573 по 1764 роки мала місце між "польським народом" та новообраним королем при його "вільних виборах". Pacta conventa юридично закріплювала обовязок обраного короля поважати закони Речі По ...

Закон Руський

"Закон Руський" - система звичаєвого права, що діяла в Київській Русі у 9-11 століттях. "Закон Руський" покладено в основу "Руської Правди", яка була дальшим його розвитком і доповненням. "Закон Руський" являв собою досить розвинену для свого час ...

Залізо (право)

Зализо” – за" Руською Правдою” засіб очищення від вини при підозрі у вбивстві чи крадіжці. Випробування З. полягало в тому, що підозрюваний мусив тримати в руках розпечене залізо. Якщо опіків не було, то він визнавався невинним. У цьому випадку п ...

Звід (право)

Звід - один з найдавніших інститутів звичаєвого права, друга стадія досудового процесу в Київській Русі. Позивачі самі рухали всі процесуальні дії. Позивач, який знайшов свою річ і не міг відразу її повернути собі, звертався до того, хто нею воло ...

Княжі зїзди

Княжий зизд, снем - колегіальний орган влади в Київській Русі, скликалися великим князем київським без визначеної періодичності, не мали виразних організаційно-правових форм та реального владного впливу. Княжі зизди були зборами удільних князів К ...

Лествичне право

Лествичне право, або сеньйорат - система наслідування престолу, згідно з якою престол передавався від старшого брата до молодшого, а потім їхнім синам.

Ряд Ярослава

Ряд Ярослава 1054 - своєрідний заповіт Ярослава Мудрого своїм синам. Вписаний до "Повісті временних літ" і Новгородського першого літопису молодшого ізводу. Потрапив у розширеному вигляді до низки пізніх літописів. Найбільше заслуговує на довіря ...

Снем

Снем - назва народних зборів, а згодом - представницького органу влади в словянських країнах, зокрема в Чехії. У польській і мовах народів, що входили до складу Речі Посполитої, використовується споріднена за походженням назва - сейм сойм. У Русі ...

Велике князівство Литовсько-Білоруське (проєкт 1918 року)

Велике князівство Литовсько-Білоруське - політичний проєкт провідників консервативної католицької шляхти Мінських губерній 1918 р. Передбачав створення на землях Білорусі та Литви конституційно-монархічної держави під опікою німецької імперії - В ...

Мінський протокол

Мінський протокол - угода про тимчасове перемиря у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Посол Гайді Тальявіні, Другий Президент України ...

Женевська зустріч Україна-ЄС-США-Росія

Чотиристоронні переговори щодо врегулювання збройного конфлікту між Росією та Україною за участі вищих дипломатичних представників України, ЄС, США та Росії відбулася в Женеві 17 квітня 2014. Делегації очолювали міністр закордонних справ України ...

Кримська платформа

Кримська платформа - дипломатична ініціатива України, у перспективі - міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова. У Стратегії деокупації та ре ...

Мінські угоди

Минські угоди - усталений узагальнювальний термін на позначення трьох спільних документів сторін - учасників врегулювання ситуації на Донбасі в Нормандському форматі: Меморандум про виконання положень Протоколу за результатами консультацій Тристо ...

План Мореля

План Мореля - документ, що передбачає проведення виборів у тимчасово непідконтрольних Україні окремих районах Донецької та Луганської областей з метою врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. План передбачає ухвалення Верховною Радою України ...

Резолюція ГА ООН "Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів"

Резолюції з однаковою назвою "Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь, а також частин Чорного і Азовського морів" приймалися Генеральною Асамблеєю ООН тричі: у 2018 році - A/RES/73/194; у 2019 році - A/RES/74/17. у 2020 році - A/RES/75/29.

Резолюція ГА ООН "Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів" (2018)

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/73/194 "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також частин Чорного і Азовського морів" була схвалена 17 грудня 2018 року на 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, і засвідчил ...

Резолюція ГА ООН "Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів" (2019)

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/74/17 "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також частин Чорного і Азовського морів" була схвалена 9 грудня 2019 року на 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. У ній містить ...

Резолюція ГА ООН "Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів" (2020)

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/75/29 "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також частин Чорного і Азовського морів" була схвалена 7 грудня 2020 року на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. У ній містить ...